Bæredygtighed

For Solid Gear er bæredygtighed synonymt med ansvarlighed og respekt. Samtidig med at vi sikrer, at vores produkter designes og udvikles i overensstemmelse med den nyeste viden og de bedste teknikker, tager vi ansvar for hele produktets livscyklus – fra den første produktidé til brug, genbrug og bortskaffelse.

Når vi udvikler nye produkter, følger vi retningslinjerne for at lave sko, der ikke bare er sikre at anvende, men også fremstilles på ansvarlig vis. Vores leverandører er nøje udvalgte og får en grundig vejledning i lovgivningen om stoffer, der er underlagt begrænsninger. Vi rådgiver dem om produktionsmetoder og udfører kemikalietests før og efter fremstilling.

Samarbejde om bæredygtighed

En vigtig del af bæredygtighedsstrategien for Solid Gear og Hultafors Group er medlemskabet af grupper som The Swedish Chemical Group, Leather Working Group og Scandinavian Outdoor Group.

The Swedish Chemical Group er et netværk, der drives af RISE, Research Institutes of Sweden. De overvåger nøje den internationale kemikalielovgivning og offentliggør hvert andet år en liste over stoffer, som er underlagt begrænsninger (RSL), som medlemmerne og deres leverandører skal følge. Denne liste hjælper os med at informere vores leverandører om forbudte stoffer. Eftersom skoindustrien stadig er stærkt afhængig af manuelt arbejde, er det vigtigt for os at fokusere på kemikaliesikkerhed i alle trin i fremstillingsprocessen.

The Leather Working Group, LGW er en verdensomspændende organisation af varemærker, detailhandlere, læderproducenter og tekniske eksperter, der har til formål at forbedre læderfremstillingsbranchen. Som medlem har Solid Gear adgang til LGW's certificerede garverier og kan købe godkendt læder til vores premium sikkerhedssko. Et certificeret garveri har bestået en revisionsproces, der omfatter arbejdsforhold, affalds- og kemikaliehåndtering, vandforbrug samt sporbarhed.

The Scandinavian Outdoor Group, SOG er en gruppe på mere end 70 skandinaviske outdoor varemærker. Bæredygtighedsnetværket SOG arrangerer workshops, hvor medlemmerne kan mødes for at løse fælles problemer og dele innovationer.

Hultafors Groups søjler for bæredygtighed

Som en del af Hultafors Group bygger Solid Gears bæredygtighedsstrategi på respekt for mennesker, planeten og økonomiske resultater.

Respekt for mennesker

Vi ønsker at have en positiv indvirkning på alle mennesker, der er berørt af vores aktiviteter. For vores medarbejdere betyder det, at de skal have et godt arbejdsmiljø og mulighed for individuel udvikling. For vores leverandører betyder det, at de skal underskrive adfærdskodekser. For vores kunder betyder det, at de altid skal kunne stole på vores produkter.

Respekt for vores planet

Vi arbejder proaktivt på hele tiden at mindske den miljømæssige påvirkning fra vores produktion. De mål, vi sætter, er både baseret på vores egne hensigter og på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Solid Gear tilstræber at fremstille produkter af høj kvalitet med lang levetid. Årsagen er enkel: Produkter, der holder længere, er mere bæredygtige.

Respekt for det økonomiske resultat

Uden overskud er en virksomhed ikke bæredygtig. En bæredygtig virksomhed er en rentabel virksomhed. Så enkelt er det ifølge os.

ISO-certifikat

Solid Gear Footwear tilbyder brugervenlige produkter i høj kvalitet til vores kunder og slutbrugere. Der anvendes ISO-standarder i hele organisationen, hvilket understøtter vores ambition om at reducere omkostningerne, opnå løbende forbedringer, opfylde kundernes behov og overgå forventningerne.

Det hjælper os også med at fremme vores indsats for at handle ansvarligt over for miljøet og bidrage til en bæredygtig fremtid. Solid Gear Footwear er af TÜV Nord certificeret i henhold til følgende standarder: EN ISO 9001:2015 og EN ISO 14001:2015